အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

အမည် ၊  ဦးဇော်ဝင်း
အဘအမည် ၊ 
လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ 
မွေးသက္ကရာဇ် ၊ 
မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ 
ပညာအရည်အချင်း ၊ 
မဲဆန္ဒနယ်
ကိုယ်စားပြုပါတီ
စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ 
Visitors: 85