ပြည်သူသို့ အသိပေးတင်ပြခြင်း

ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍

လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာနှင့် လျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်

"ပြည်နယ်အဆင့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (Working Group)" ကို ယနေ့ မှစ၍ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်လိုက်ပါသည်။

ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၂၅ ရက်

Visitors: 36,331