ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းများ

Natural Beauty. Myitkyina, Kachin State.
Visitors: 36,331