ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

ဆွန်ပရာဘွမ်လမ်းနှင့်ရုံးကြီးလမ်းထောင့် ၊ ဧရာရပ်ကွက်

မြစ်ကြီးနားမြို့။ ဖုန်း− (၀၇၄)၂၅၂၂၄၈၆

Email: kachinstate.gov@gmail.com

website: www.kachinstate.gov.mm

ျပည္သူ႕အသံ

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ထံသို႕ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အၿကံျပဳလိုသည္မ်ား၊ တိုင္ၾကားလိုသည္မ်ား၊ ေတာင္းဆိုလိုသည္မ်ား စသည္ကို ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
Visitors: 37,914